Stachlig vom ersten Tag an/Kłujące od samego początku

Stachlig vom ersten Tag an/Kłujące od samego początku

Am 17. März ist ein Stachelschwein geboren und am 10. April ein Baumstachler.

17 marca przyszedł na świat jeżozwierz a 10 kwietnia młody urson.