Was ist das?/Co to jest?

Was ist das?/Co to jest?

Was ist das?/Co to jest?

Was ist das?/Co to jest?

Unsere Zooschule bekommt ein Klassenzimmer! Zu finden ist es neben dem Raubtierhaus.

Geplante Eröffnung: Frühjahr 2019

Szkoła w zoo dostanie własną salę! Można ją znaleźć koło pawilonu drapieżników.

Planowane otwarcie: Wiosna 2019