Auch die Pelikane beziehen ihr Winterquartier… Również pelikany zajmują kwaterę zimową…

Auch die Pelikane beziehen ihr Winterquartier… Również pelikany zajmują kwaterę zimową…

Auch die Pelikane beziehen ihr Winterquartier… Również pelikany zajmują kwaterę zimową…

Unsere Tierpfleger tragen die Brillenpelikane ins Vogelhaus, damit sie dort die kalten Monate verbringen und hoffentlich sogar brüten.

Nasi opiekunowie przenoszą pelikany australijskie do ptasiego pawilonu, żeby spędziły tam zimowe miesiące i odbyły gody.